لیست مطالب
پیامک تبریک عید غدیرخم 97
  ۱
پیامک
پیامک تبریک عید غدیرخم 97

غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند
و کسانی که جلو رفته اند برگردند، تا با ولایت حرکت کنند.
عید غدیر خم مبارک باد

شعر «علی یا انسان کامل» با صدای استاد شهریار
  ۱
صوتی و تصویری
شعر «علی یا انسان کامل» با صدای استاد شهریار

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی، بـابـی انـت و امـّی
گوئیا هیچ نه همی به دلم بوده نه غمّی، بـابـی انـت و امّـی
تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مبـاهات، علی ای قبله حاجات
گوئی آن دزد شقی، تیغ نیالوده به سمّــی، بـابـی انـت و امّـی

© تمامی حقوق متعلق به وب سایت نرم افزاری هف شنبه می باشد