همکاری با ما

- شما میتوانند با نصب  و فعالسازی نرم افزارهای وب سایت هف شنبه برای دیگران از 10 درصد تخفیف همکاران استفاده کنید.

1 - ابتدا نام و نام خانوادگی و  ایمیلتان را  برای ما ارسال کنید.

https://eitaa.com/s7shanbe_admin
 

2- بعد از اولین خرید کد فعالسازی از طرف شما، یک کد تخفیف دائمی برای شما تعریف میشود.
در هنگام پرداخت آنلاین با ثبت این کد 10 درصد تخفیف به شما تعلق میگیرد.

3- برای افرادی که همکاری بیشتری با ما در این زمینه داشته باشند درصد تخفیف تا 25 درصد قابل افزایش میباشد.