یارانه ها

یارانه ها

فریاد هی زدند که دنیا به کام شد

بر فرد فرد  ملت ما احترام شد

این بار قصه نیست بیا و نگاه کن

یارانه ها رسید و ختم کلام شد!

یارانه ها رسید و تورم از آن طرف

چپ چپ نگاه کرد و پی انتقام شد

وقتی رسید قبض پیاپی ز برق و گاز

خواب و خوراک بر همه ناگه حرام شد

بالا گرفت بحث قبوض تصاعدی

شد بحث روز و صحبت آن هی مدام شد

از پول نفت بر سر سفره گذشته ایم!

نان را بیار بر سر سفره که شام شد

نان چیست دایره هایی که کم کَمَک

کوچک شدند و باز، و آخر تمام شد!

شیرینی گرفتن یارانه ها چه زود

گَس گشت و باز لحن کلامم درام شد

باید سرود شعر هدفمند گشتنش

اما دریغ قافیه هایم تمام شد!

 

اصغر شول

کلمات کلیدی: ,