زمزمه سرود جمهوری اسلامی توسط رهبر انقلاب

زمزمه سرود جمهوری اسلامی توسط رهبر انقلاب

سر زد از افق....

اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران

دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی

در تاریخ 1394/11/19

دانلودزمزمه سرود جمهوری اسلامی توسط رهبر انقلاب

دانلود با حجم 1.56 مگابایت (mp4)

منبع: تلوزیون اینترنتی مستضعفین mostazafin.tv

کلمات کلیدی: , ,