مجموعه سرودهای انقلاب اسلامی و دهه فجر + متن
۰ نظر صوتی و تصویری

| مجموعه سرودهای انقلاب اسلامی و دهه فجر + متن

در میان شمار زیادی از سرودهای انقلابی که در سال 57 و کمی قبل و بعد از آن اجرا شد ، بعضی از سروده ها از حلاوتی مخصوص برخوردارند و بیشتر از بقیه در ذهن ها ماندگار شده اند که از جمله آنان می توان به سروده های "خمینی ای امام" ، "بانگ آزادی" ، "بوی گل سوسن و یاسمن آید" ، "بهمن خونین جاویدان" ، "هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید" و ... اشاره کرد.

در این پست میتوانید متن و فایل صوتی این سرودها را مشاهده و دانلود کنید.

 

خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف

خمینی ای امام خمینی ای امام / خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف / ای گذشته ز جان در ره هدف
چون نجات انسان شعار توست / مرگ در را ه حق افتخار توست
این تویی این تویی پاسدار حق / خصم اهریمنان دوستدار حق

بود شعار تو به راه حق قیام / ز ما تو را درود زما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام / خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف / ای گذشته ز جان در ره هدف
لرزد از نام تو پایه ی ستم / پشت اهریمنان گشته از تو خم
مرز توحید را همچو سنگری / حافظ ملت و دین و دفتری
بود شعار تو به راه حق قیام / ز ما تو را درود زما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام / خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف / ای گذشته ز جان در ره هدف
چون تو عزم صف دشمنان کنی / ترک سر ترک تن ترک جان کنی
نازم آن عزم دشمن شکار تو / خشم تو قهر تو اقتدار تو
بود شعار تو به راه حق قیام / ز ما تو را درود زما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام / خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف / ای گذشته ز جان در ره هدف
ما همه یار تو یاور توایم / دوستدار تو همسنگر توایم
ای حماسه تو ورد زبان ما / این تویی مظهر آرمان ما
بود شعار تو به راه حق قیام / ز ما تو را درود زما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام / خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف / ای گذشته ز جان در ره هدف
ای پی افکنده شورای انقلاب / از تو شد کاخ خود کامگان خراب
این زمان پی فکن در پناه دین / طرح جمهوری محکم و متین
بود شعار تو به راه حق قیام / ز ما تو را درود ز ما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام / خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف / ای گذشته ز جان در ره هدف
هر زمان می رسد از تو این ندا / ای اسیران و مستضعفان به پا
زیر بار ستم زندگی بس است / نزد طاغوتیان ، بندگی بس است
بود شعار تو به راه حق قیام / ز ما تو را درود ز ما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام / خمینی ای امام خمینی ای امام

 

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید

هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید / پرستو به بازگشت زد نغمه امید
به جوش آمد از خون درون رگ گیاه / بهار خجسته‌فال خرامان رسد ز راه (2)
به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا / به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند
به آنان که با قلم تباهی دهر را / به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد / و این بند بندگی و این بار فقر و جهل
به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست / نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد
به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا / به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند
به آنان که با قلم تباهی دهر را / به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

 

بهاران خجسته باد

ای به امید کسان خفته

 

به لاله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته

به لالهٔ در خون خفته /  شهیدِ دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر / به اشک لرزان مادر
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید / که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید

 

همه به پیش، همه به پیش / به یک صدا
«جاویدان ایران عزیز ما»
به لالهٔ در خون خفته / شهیدِ دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر / به اشک لرزان مادر
که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به اسم آزادی / به لحظه‌ای که جان دادی
به قلبِ از هم پاشیده / شهیدِ در خون غلتیده
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید / که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش / به یک صدا
«جاویدان ایران عزیز ما»
قسم به اسم آزادی  / به لحظه‌ای که جان دادی
به قلبِ از هم پاشیده / شهیدِ در خون غلتیده
که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به عزم همرزمان / ستمکشان با ایمان
به خستگان جان بر کف / دلاوران هم‌پیمان
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید / که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش / به یک صدا
«جاویدان ایران عزیز ما»

 

ملت برای ارتش، ارتش برای ملت

 

برخیزید

برخیزید برخیزید برخیزید / برخیزید ای شهیدان راه خدا
ای کرده بهر احیای حق جان فدا / کز قطره قطره‌ی خون پاک شما
می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها / برخیزید برخیزید
برخیزید رهبر آمد کنون در کنارتان / تا سازد، غرقه در بوسه خاک مزارتان
تا گیرد، خون بهای شهیدان ز اهرمن / باز آمد، رهبر ما پی یاری وطن
برخیزید برخیزید / جاویدان زندگی جوشد از خاک هر شهید
باز روید لاله از تربت پاک هر شهید / ای انسان چون شهادت سر آغاز زندگی ست
مرگ سرخ رمز آزادی و راز زندگی ست / برخیزید برخیزید
برخیزید ای شهیدان راه خدا / ای کرده بهر احیای حق جان فدا
کز قطره قطره‌ی خون پاک شما / می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها
برخیزید برخیزید / در عالم مایه ی سرفرازی شهادت است
پیش ما، مرگ در راه ایمان سعادت است / هر کس او، در ره عدل و دین ره‌سپر شود
در این ره، گر دهد جان ز کف زنده‌ تر شود / برخیزید برخیزید
از دشت کربلا هر زمان آید این پیام / در راه عزت و افتخار و شرف قیام
تا انسان تن رها سازد از بند بندگی / عاشورا بر مجاهد دهد درس زندگی

 

بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن و یاسمن آید / عطر بهاران کنون از وطن آید
جان ز تن رفتگان سوی تن آمد / رهبر محبوب خلق از سفر آمد
دیو چو بیرون رود فرشته در آید / دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذرد این روزگار،تلخ تر از زهر / بار دگر روزگار چون شکر آید
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر / بار دگر روزگار چون شکر آید

هر چه مجاهد ز بندو حبس در آید / عمر فساد و ستم دگر به سر آید
چشم یزید زمان ز حلقه در آید / رهبر محبوب خلق از سفر آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید / دیو چو بیرون رود فرشته در آید
بگذرد این روزگار،تلخ تر از زهر / بار دگر روزگار چون شکر آید
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر / بار دگر روزگار چون شکر آید

 

آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان

آمده موسم فتح ایمان / شعله زد بر افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریخ / لاله سر زد ز خون شهیدان
لاله ها قامت سرخ عشق اند / سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را / از ازل با شهادت سرشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را / از ازل با شهادت سرشتند

بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان / تا ابد زنده یاد شهیدان

مقدمت را اماما شهیدان / با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا / عاشق پاک راه تو بودند
آمدی با پیامت خمینی / از رهایی و از"غم" سرودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد / ای خمینی تو بودی تو بودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد / ای خمینی تو بودی تو بودی

بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان / تا ابد زنده یاد شهیدان

"در دل تار شهر شهیدان / دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی / از دیار عروج و خدایی
در دل تار شهر شهیدان / دست غمخوار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی / از دیار عروج و خدایی"

در زمستان بهاران آمد / آدم از قعر دوران آمد
بوی "نسل" شقایق پیچی / بوی عطر شهیدان آمد
در زمستان بهاران آمد / آدم از قعر دوران آمد
بوی"نسل" شقایق پیچید / بوی عطر شهیدان آمد

بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده یاد شهیدان

بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان / تا ابد زنده یاد شهیدان
تا ابد زنده یاد شهیدان / تا ابد زنده یاد شهیدان...

 

22 بهمن روز از خود گذشتن

بیست و دوی بهمن (2) / روز از خود گذشتن

روز آزادی ما / روز نجات میهن

روز پیروزی ما / روز شکست دشمن

بیست و دوی بهمن (2)


به پیش ای رهروان راه الله / رسیده مژده ی پیروزی ما
زریشه برکنیم بنیاد دشمن / به یاری خداوند توانـا
الله یـاور ماست / خمینی رهبر ماست
الله یاور ماست / خمینی رهبر ماست

ای دشمن سـتمگر  / ای ظالمان کافر
خون شما می ریزیم / ما ملت دلاور
خون شما می ریزیم / ما ملت دلاور

الله یـاور ماست / خمینی رهبر ماست


بیست و دوی بهمن (2) /  روز از خود گذشتن

روز آزادی ما 
بیســت و دوی بهمن (2) / روز از خود گذشتن

روز آزادی ما / روز نجات میهن

روز پیروزی ما / روز شکست دشمن

بیست و دوی بهمن (2)


کتاب ما قرآن است / مکتب ما اسلام است

کتاب ما قرآن است / مکتب ما اسلام است

همـرزمان همـرزمان / ای امت مسلمان

همرزمان همرزمان / ای الگوی دلیـران

بر دشمنان بتـازید / ای پاسداران قرآن

الله یـاور ماست / خمینی رهبر ماست

 

این پیروزی خجسته باد این پیروزی

آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو

 

الله الله الله ، لا اله الا الله

الله الله الله الله / لا اله الا الله
لا اله الا الله / ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها
ایران ایران ایران رگبار مسلسل ها / ایران ایران ایران
مشت شده بر ایوان / الله الله الله
الله الله الله / الله اکبر الله اکبر
الله الله الله / الله لله الله
لا اله الا الله / لا اله الا الله
ایران ایران ایران / خون و مرگ و عصیان
خون و مرگ و عصیان / ایران ایران ایران
ایران ایران ایران / ایران ایران ایران
ایران ایران ایران / بنگر که همه فریاد
بنگر که همه طوفان / بنگر که همه فریاد
بنگر که همه طوفان / الله الله ،لله الله
لا اله الا الله / لا اله الا الله
الله الله، الله الله / لا اله الا الله
لا اله الا الله / از اشک یتیمانت از خون شهیدانت
از اشک یتیمانت از خون شهیدانت / فردا که بهار آید
صد لاله به بار آید / صد لاله به بار آید
از خون شهیدانت / صد لاله به بار آید
صد لاله به بار آید / الله الله ،لله الله
لا اله الا الله / لا اله الا الله
الله الله، الله الله / لا اله الا الله
لا اله الا الله / الله الله الله
الله الله الله / الله اکبر الله اکبر
الله الله الله / الله الله الله
لا اله الا الله / لا اله الا الله
فردا که بهار آید / آزاد و رها هستیم
آزاد و رها هستیم / ایران ایران ایران
ایران ایران ایران / فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم / نه ظلم و نه زنجیری
در اوج خدا هستیم / در اوج خدا هستیم
ایران ایران ایران / ایران ایران ایران
نه ظلم و نه زنجیری / در اوج خدا هستیم
نه ظلم و نه زنجیری / در اوج خدا هستیم
الله الله ،لله الله / لا اله الا الله
لا اله الا الله / الله الله، الله الله
لا اله الا الله / لا اله الا الله
آنان که گفتند که الله و بر این ایمان پایدارماندند، حاضر نشدند بنده ی غیر خدا شوند، و حکومت غیر خدا پذیرند،فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته ی خویش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت باد
الله الله الله / الله لله الله
الله اکبر الله اکبر / الله الله الله /
الله لله الله

 

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ... (2)

در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش
گفت هان ای زن و مرد جامهء رزم بپوش
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ
سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ...
همه جا کفر و دروغ
همه جا ظلم و ستم
چهره مردم شهر همگی آیه غم
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
قصرها قصر بلا ,حاکمش تشنه خون
مردم شهر فقیر همه در بند زمون
حقشان قسمت گرگ
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

 

مسلمانان به پا خیزید

مسلمانان به پا خیزیدی
الا معمار و طراح حرم برخیز / چراغ جاودان سوز حرم برخیز
تو ای روح شجاعت نفس آزادی / عزادار شهیدان حرم برخیز
بزن دستی به شمشیر الم نشرح / طلسم بندگی بشکن بپا برخیز
بزن دستی به شمشیر الم نشرح / طلسم بندگی بشکن بپا برخیز
تو پیک خلوت روحانیان و سینه‌سوزانی / مسلمان مسلح با سلاح شوق و ایمانی
تو شمشیر خدا بر قلب کفار گران جانی / غریو لاتخف سر ده، غریو لاتخف سر ده
به گلبانگ مسلمانی / به گلبانگ مسلمانی

لاتخف مسلمان، لا تخف / بپا خیزید ای مسلمانان، بپاخیزید

الله اکبر الله اکبر / الله اکبر الله اکبر
شنیدید ای مسلمانان بپا خیزیم و جان بازیم / بساط دشمن دین را بسوزیم و براندازیم
بپا خیزیم و کاخ خون به یک ضربت فرو ریزیم / وجود زشت شیطان را به قعر دوزخ اندازیم
اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد / من و یاران بهم سازیم و بنیادش براندازیم
اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد / من و یاران بهم سازیم و بنیادش براندازیم
الله اکبر الله اکبر / الله اکبر الله اکبر
به آهنگ حدی و آیه‌های گرم و شور‌انگیز / کنون با شور و شیدایی قیامت‌ها بپا سازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم / درفش سبز قرآن را در اوج آن برافرازیم
اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد / من و یاران بهم سازیم و بنیادش براندازیم
اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون ما ریزد / من و یاران بهم سازیم و بنیادش براندازیم
تو پیک خلوت روحانیان و سینه‌سوزانی / مسلمان مسلح با سلاح شوق و ایمانی
تو شمشیر خدا بر قلب کفار گران جانی / غریو لاتخف سر ده، غریو لاتخف سر ده
به گلبانگ مسلمانی / به گلبانگ مسلمانی

دیدگاه شما
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی