جملات قصار امام خمینی (ره) پیرامون آمریکا
۰ نظر انقلاب و دفاع مقدس

| جملات قصار امام خمینی (ره) پیرامون آمریکا

1- ملت همه ما دشمن شماره اوّل خودش را امروز آمریکا می‌داند. (صحیفه امام، ج 10، ص 519)
2- مستشاران امریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند. (صحیفه امام، ج 12، ص 370)
3- تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیله‌ی شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود. (صحیفه امام، ج 12، ص 370)
4- ما هر قدمی که پیش می‌رویم، بیشتر مطلع می‌شویم که چه خیانتهایی به این کشور شده است؛ چه جنایتهایی آمریکا و امثال او به ما کرده‌اند. (صحیفه امام، ج 17، ص 167)
5- اگر آمریکا نبود و این قدرت شیطانی نبود، این همه فساد در بلاد مسلمین حاصل می‌شد؟ (صحیفه امام، ج 15، ص 520)
6- این همه خونریزیهایی که در بلاد مسلمین انجام می‌شود با تحریکات آمریکاست. آمریکا و آنهایی که با او هستند، این طورند و از این طرف شوروی هم همین‌طور. (صحیفه امام، ج 15، ص 520)
7- دنیا باید آمریکا را از بین ببرد، والّا تا اینها هستند، این مصیبتها در دنیا هست. (صحیفه امام، ج 17، ص 84)
8- این جا نشد، یک جای دیگر. الآن در بسیاری از جاهای دنیا، آمریکا آتش افروخته و جنگهایی که الآن در بسیاری از جاهای دنیا هست، همه‌اش زیر سر این است. (صحیفه امام، ج17 ، ص 84)
9- این ننگ برای مسلمین نیست که یک کشوری که دشمن خدا شمرده می‌شود، یعنی سرانش، یک دولتی که دشمن اسلام شمرده می‌شود و دشمن بشریت شمرده می‌شود، از آن طرف دنیا دستش را دراز کند با یک میلیارد جمعیت مسلم مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند؟ (صحیفه امام، ج 17، صص 208 و 209)
10- آمریکا با دستِ خود دولتهای وابسته، با دستِ خود نویسندگان خبیث و گویندگان فاسد مقاصد خودش را پیش می‌برد و مسلمین نشسته‌اند. (صحیفه امام، ج 17، ص 210)
11- نمی‌شود که انسان هم خودپرست باشد و هم خداپرست، نمی‌شود که انسان هم منافع خودش را ملاحظه کند و هم منافع اسلام. باید یکی از این دو تا باشد، یا باید الهی باشد یا شیطانی. (صحیفه امام، ج 17، ص 210)
12- آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر. (صحیفه امام، ج 1، ص 420)
13- رئیس‌جمهوری آمریکا بداند – بداند این معنا را – که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. (صحیفه امام، ج 1، ص 420)
14- آنها نمی‌گذارند ما رشد بکنیم. آنها دستشان را بردارند، ایرانی کمتر از اینها نیست. ایرانی هم رشد می‌کند، اما شما نمی‌گذارید که ما رشد کنیم؛ برای این که اگر ما رشد کنیم منافع شما در خطر است. (صحیفه امام، ج 4، ص 91)
15- برای تبلیغاتی که اینها کردند، ما به خودمان هم حتی سوءظن پیدا کردیم؛ یعنی خودمان هم باختیم خودمان را. (صحیفه امام، ج 6، ص 422)
16- تا این ملت به خود نیاید و فرهنگ خودش را پیدا نکند و توجه به این که فرهنگی دارد و فرهنگ غنی دارد، نمی‌شود اصلاح بشود. (صحیفه امام، ج 12، ص 5)
17- آنها می‌خواهند ما وابسته باشیم، و چیزهایی که به ما می‌دهند چیزهایی است که وابستگی می‌آورد. استقلال نمی‌خواهند ما داشته باشیم. استقلال فرهنگی نمی‌خواهند داشته باشیم. استقلال فکری نمی‌خواهند داشته باشیم. (صحیفه امام، ج 12، ص 5)
18- اعلامیه فوق بشر یک آلتی است برای چاپیدن مردم با وجه موجّه. (صحیفه امام، ج 4، ص 401)
19- شما چنانچه رفراندم کنید بین ملتهای دنیا، که امروز وحشی‌ترین رژیمها کی است، من گمانم این است که بین ملتها اگر اتفاق آرا نباشد، اکثریت قاطع هست که آمریکا. (صحیفه امام، ج 20، ص 270)
20- حریف ما الآن در آمریکا این طوری است که با عدالت اصلش مخالف است. با حقوق بشر مخالف است. می‌گوید حقوق بشر! ادعا زیاد است. (صحیفه امام، ج 11، ص 296)
21- اصل این ابرقدرتها، ما آن طوری که تجربه برایمان ثابت شده است، این قدرتهای بزرگ، چه ابرقدرتها، چه قدرتهای مادون آنها، اینها اصلش به این که، به بشر نظر داشته باشند، حتی به بشر مملکت خودشان، اینها سودجو هستند. (صحیفه امام، ج 11، ص 143)
22- ما می‌خواهیم آن مقداری که فهمیدیم و آن مقداری که امکان دارد بفهمیم این را. درست عرضه کنیم به مستضعفین دنیا. به ممالکت دنیا. تا بفهمند مستضعفین که این مستکبرین با آنها چه می‌کنند. (صحیفه امام، ج 11، ص 272)
23- این ابرقدرتها با اینها چه می‌کنند. ما می‌خواهیم بفهمانیم به خود ملت آمریکا که نسبت به ملت آمریکا اینها چه کردند تا حالا. (صحیفه امام، ج 11، صص 272 و 273)
24- برای ما شرق تجاوزگر و غرب جنایتکار فرق نمی‌کند. ما می‌جنگیم و چون حق پیروز است پیروزیم. (صحیفه امام، ج 12، ص 175)
25- سلطه آمریکا تمام بدبختیهای ملل مستضعف را به دنبال دارد، و تجاوز شرق متجاوز روی تاریخ را سیاه نموده است. (صحیفه امام، ج 12، ص 175)
26- بیدار باشید که سالیان دراز مبارزه در پیش دارید، ابرقدرتها برای نابودی شما هر روز نقشه می‌کشند. (صحیفه امام، ج 12، ص 175)
27- از همه قشرها می‌خواهم که از اخلاق پسندیده اسلام پیروی نمایند و حقوق برادری را حفظ نمایند. (صحیفه امام، ج 12، ص 176)
28- مستشاران آمریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند. تحمیل کاپیتولاسیون بر ملت مظلوم ما به وسیله شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات آمریکا بود که با مخالفت روحانیون و ملت متدیّن مواجه گشت. (صحیفه امام، ج 12، ص 370)
29- با اشخاصی که ظلم می‌کنند. چه در مملکت خودشان و چه به ملت خودشان ظلم بکنند و چه به ملتهای ضعیف ظلم بکنند، با آنها ما مخالف هستیم. (صحیفه امام، ج 11، ص 125)
30- دولت آمریکا در برابر مخالفت مردم ایران پیوسته از او حمایت کرد. (صحیفه امام، ج 12، ص 34)
31- جاسوسان تحت عنوان مأموران سفارت فعالیت می‌کردند و اکنون که ملت ما این حقیقت را دریافته، آمریکا را دشمن شماره یک خود می‌شناسد. (صحیفه امام، ج 12، ص 34)
32- به عقیده ما، ملت آمریکا به خاطر رفتار دولتشان در ایران، به هیچ وجه قابل سرزنش نیستند. (صحیفه امام، ج 12، ص 34)
33- به جای نفت، [در] ازای نفت به ما اسلحه‌هایی می‌دادند که نتوان آن اسلحه‌ها را با آن اعمال کنیم، برای چه می‌دادند؟ برای این که پایگاه درست کنند آن جا. (صحیفه امام، ج 11، ص 9)
34- عوض نفتِ ما برای خودشان پایگاه این جا درست می‌کردند. مستشاران این جا حاکم بر ما بودند. و ما یک مملکتی شده بودیم پایگاه برای آمریکا. (صحیفه امام، ج 11، ص 9)
35- ما باید کاری بکنیم که خودمان و همه قشرهای ملت و همه جوانان ما باورشان بیاید که ما هم آدمیم. (صحیفه امام، ج 11، صص 222 و 223)
36- باید این معنا در قلب همه ما به طور ایمان وارد بشود؛ مؤمن به این مطلب باشیم که خودمان یک کشوری داریم، کشورمان غنی هم هست، دیگران به ما محتاج هستند. این کشور غنی کوشش کند که خودش سرپای خودش بایستد، تصور نکند که نمی‌شود. (صحیفه امام، ج 15، ص 431)
37- خدای تبارک و تعالی بر همه ما، بر همه ملت ما و بر مسلمین منت گذاشت و عنایت کرد؛ الطاف خودش را در این کشور عنایت کرد، جلوه داد، و این کشور را سرتاپایش را بیدار کرد. (صحیفه امام، ج 16، ص 181)
38- اینهایی که الآن پیش ما هستند، اینها جاسوس هستند، نه دیپلمات. (صحیفه امام، ج 11، ص 93)
39- ما می‌گوییم که سفارتخانه نیست. این جا شما می‌گویید سفارتخانه. ما می‌گوییم آمریکا اصلاً سفارتخانه ندارد این جا. ما می‌گوییم که مأمور سیاسی ندارد این‌جا. اینها مأمورهای امنیتی هستند نه مأمور سیاسی. (صحیفه امام، ج 11، ص 270)
40- پدر ایشان وقتی که کودتا کرد هیچ نداشت. یک سرباز بود؛ صِفرُالیَد وقتی که سلطه پیدا کرد بر این مملکت، شروع کرد املاک مردم را به زور از آنها گرفتن. (صحیفه امام، ج 11، ص 31)
41- انسان متأثر می شود از این که تعلیمات انبیا، از اوّل تا حالا، نتوانسته است که این انسانهای فاسد را اصلاح کند. این همه تعلیمات الهی نتوانسته امثال محمدرضا و کارتر را به راه بیاورد. (صحیفه امام، ج 11، ص 286)
42- ما می‌خواهیم این را بیاوریم این‌جا و در مقابل این مستکبرین، مستضعفین تکلیفشان را بدانند. (صحیفه امام، ج 11، ص 341)
43- مستضعفین دنیا یعنی، مملکت آمریکا هم، ملت آمریکا هم تکلیفش را با رؤسای جمهورش بفهمد که اینها چه سنخ آدمهایی بودند که به ما حکومت می‌کردند. (صحیفه امام، ج 11، ص 341)
44- ما جرممان این است که با آمریکا مخالف هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی نیست این است که ما برخلاف آمریکا هستیم. (صحیفه امام، ج 13، ص 225)
45- آن سلاحهایی که باید ما در مقابل دشمن و در مقابل صهیونیسم و امپریالیسم باید به کار بیندازیم به روی هم بکشیم. و این یک جنایتی است که صدام کرده. (صحیفه امام، ج 13، ص 280)
46- جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اسرائیل نیست؛ جنگ ما، جنگ با عربستان و شیوخ خلیج فارس نیست؛ جنگ ما، جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهای شرق و غرب نیست. (صحیفه امام، ج 21، ص 68)
47- جنگ ما، جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابریهای دنیای سرمایه داری و کمونیزم؛ جنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانیهای مرفهین و حاکمان بی‌درد کشورهای اسلامی است. (صحیفه امام، ج 21، ص 68)
48- این جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهای اعتقادی – انقلابی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی است. جنگ ما، جنگ قداست، عزت و شرف و استقامت علیه نامردیهاست. (صحیفه امام، ج 21، صص 68 و 69)
49- ما با برادران اسلامی اهل سنّت خود هیچ اختلافی نداریم، و ما به برادران خود اطمینان می‌دهیم که تمام اقشار کشور – چه اهل سنّت و چه شیعه – به حقوق خود خواهند رسید و هیچ فرقی بین طوایف مسلمین در حقوق سیاسی و اجتماعی و غیر آن نیست. (صحیفه امام، ج 6، ص 430)
50- الآن اجتماعاتی هست که به اسم شیعه و سنّی بنا بر ایجاد اختلاف دارند. (صحیفه امام، ج 14، ص 287)
51- ملت فهمید که اینها چه کاره‌اند؛ با یک صورت اسلامی و حق به جانب در این مملکت آمدند، و نقشه شوم قدرتهای بزرگ را؛ یعنی آمریکا را، می‌خواستند در این کشور پیاده کنند. اینها ملت را نشناخته بودند. (صحیفه امام، ج 14، ص 485)
52- من به شما ملت هوشیار می‌دهم که هر تشنجی و غائله‌ای امروز برخلاف مصالح اسلام و کشور است و موافق خواستهای دشمنان اسلام است. (صحیفه امام، ج11 ، ص 174)
53- مخالف با قانون اساسی مخالفت با اسلام هست. و شما بیدار باشید. (صحیفه امام، ج 11، ص 192)
54- شما اگر برای باز شدن مدارس اغتشاش به پا کنید یا شایعه سازی کنید، معلوم می‌شود که شما عمّال آمریکا و همدست صدام حسین خبیث هستید. بنابراین، ملت ما باید با آگاهی و با خونسردی به این مسائل توجه کند. (صحیفه امام، ج 13، ص 221 )
55- امروز تمامی آنانی که علیه جمهوری اسلامی ایران متحد شده‌اند، با واسطه یا بدون واسطه در رابطه با آمریکا می‌باشند ملت ایران باید با قاطعیت با این خطر بزرگ مبارزه نماید. (صحیفه امام، ج 14، ص 165)
56- ما شهادت را برای خودمان حیات می‌دانیم. دوستان ما شهادت را برای خودشان زندگی می‌دانند. مکتب اسلام این طور است. (صحیفه امام، ج 7، ص 191)
57- عیب بزرگ شما و هوادارانتان آن است که نه از اسلام و قدرت معنوی آن و نه از ملت مسلمان و انگیزه‌ی فداکاری او اطلاعی دارید. (صحیفه امام، ج 15، ص 2)
58- اسلام راستین می‌خواهند! نه اسلامی که در آن حدود شرعیه جاری بشود، نه اسلامی که در آن قصاص شرعی جای بشود، نه اسلامی که ابرقدرتها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند. (صحیفه امام، ج 17، ص 448)
59-اسرائیل بنایش بر این است که همه این مسلمین را از بین ببرد، آمریکا هم بنایش بر این است که اسلام نباشد در کار. (صحیفه امام، ج 16، ص 433)
60- ما روابط با آمریکا را می‌خواهیم چه بکنیم. روابط ما با آمریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است؛ روابط یک غارت شده با یک غارتگر است. ما می‌خواهیم چه کنیم. آنها میل دارند که با ما روابط ... داشته باشند؛ ما چه احتیاجی به آمریکا داریم. (صحیفه امام، ج 7، ص 357)
61- آمریکا اگر تمام افراد ما را هم از بین ببرد، دیگر نمی‌تواند در این جا بیاید منافع خودش را جبران کند و منافع خودش را تأمین کند و ملت ما را به ستم و زور در تحت شکنجه و اختناق قرار بدهد. (صحیفه امام، ج 13، صص 70 و 71)
62- ما در مقابل آمریکا ایستاده‌ایم تا آخر، و نخواهیم گذاشت آمریکا بازگردد، یا آن اشخاصی که تبع او هستند برگردند. و ملت ما تا آخر نفَس برای دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد رفت. (صحیفه امام، ج 13، ص 71)
63- باید تمامی قدرتها و ابرقدرتها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطره‌ی خون برای اعلای کلمة‌الله ایستاده‌ایم، و برخلاف میل تمامی آنان، حکومت نه شرقی و نه غربی را در اکثر کشورهای جهان پایه‌ریزی خواهیم نمود. (صحیفه امام، ج 20، ص 199)
64- اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم. (صحیفه امام، ج 21، ص 440)
65- اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگیها زندگی کنند می‌توانند؛ و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی‌توانند خلاف ایده آنان را تحمیل کند. (صحیفه امام، ج 21، ص 440)
66- من به صراحت اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند. (صحیفه امام، ج 21، ص 91)
67- دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه‌طلبی و فزون‌طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. (صحیفه امام، ج 21، ص 91)
68- یک کسی، یک کشوری که برای خدا قیام کرده است، فریادش الله اکبر بوده، او را از چه می‌ترسانند اینها؟ (صحیفه امام، ج 11، ص 12)
69- ما شیعه آنها هستیم که بچه‌های کوچکشان را فدا کردند برای اسلام. ما از چه بترسیم؟ مملکت اسلامی پیشِمان مطرح است. (صحیفه امام، ج 11، ص 13)
70- غفلت نکردن به این است که همه قوا، هر چه فریاد دارید سر [آمریکا] بکشید. هر چه تظاهر دارید بر ضد آن بکنید. (صحیفه امام، ج 11، ص 121)
71- مملکت اسلامی باید همه‌اش نظامی باشد. تعلیمات نظامی داشته باشد. (صحیفه امام، ج 11، ص 121)
72- ما نه تحت حمایت آمریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم؛ ماییم و تحت عنایات خدای تبارک و تعالی و پرچم توحید که همان پرچم امام حسین – علیه‌السلام – است. (صحیفه امام، ج 17، ص 59)
73- همان طوری که سیّدالشهدا در مقابل آن همه جمعیت و آن همه اسلحه‌ای که آنها داشتند، قیام کرد تا شهید شد. ما هم همین طور، ما هم برای شهادت حاضریم. (صحیفه امام، ج 17، ص 59)
74- ایران دستش را پیش آمریکا ان‌شاءالله تا ابد دراز نمی‌کند، ولو این که فانی بشود. آنها گمان می‌کنند که ما برای – فرض کنید که – یک نفت و یا برای چیزی تسلیم آمریکا می‌شویم، در صورتی که نه، ما تا فنای خودمان تسلیم دیگر نمی‌شویم. (صحیفه امام، ج 18، ص 140)
75- این منازعه بین ما و آمریکا نیست، بین اسلام است و کفر. (صحیفه امام، ج 11، ص 105)
76- باید همه مسلمین بدانند که مقدرات ما الآن تنها نیست که بین وجود و عدم است. مقدرات اسلام، مقدرات همه مسلمین است. همه مسلمین در این مسأله با هم باید شرکت کنند. (صحیفه امام، ج 11، صص 105 و 106)
77- با این مقابله‌ای که مابین کفر و اسلام است، نه مابین ایران و آمریکا. مابین تمام کفر و تمام اسلام است. مسلمین به پا خیزند. (صحیفه امام، ج 11، ص 106)
78- ما دیدیم که ظلم در این مملکت هست. ما دیدیم که چپاولگری در این مملکت هست. ما دیدیم که مستکبران، مستضعفان را دارند از بین می‌برند. قیام کردیم. ما برای خدا قیام کردیم. (صحیفه امام، ج 11، ص 358)
79- درِ همه ممالک هم به روی ما بسته بشود، درِ رحمت خدا به روی ما باز است. و ما اتکال به رحمت خدا و اتکال به قدرت خدا می‌کنیم. (صحیفه امام، ج 11، ص 358)
80- ما باید بر آمریکا غلبه کنیم و او را در همه منطقه شکست دهیم. (صحیفه امام، ج 12، ص 36)
81- ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم. ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر این که ما انقلابمان را صادر نمی‌کنیم کنار بگذاریم؛ زیرا اسلام بین کشورهای مسلمان فرقی قائل نمی‌باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. (صحیفه امام، ج 12، ص 202)
82- ما با قدرت در مقابلشان ایستادگی می‌کنیم، و سایر ملتهای اسلامی هم در مقابلشان هستند. با قدرت، ما باید به پیش برویم، تا این که احکام اسلام را در مملکتمان بلکه در منطقه، بلکه در دنیا پیاده کنیم. (صحیفه امام، ج 12، ص 306)
83- آنها نترسانند یک ملتی را که می‌خواهد خودش را به کشتن بدهد تا استقلالش را حفظ بکند. این استقلالی که ما پیدا کردیم و این آزادی که ما پیدا کردیم یک هدیه آسمانی است، یک هدیه الهی است به ما رسیده، و ما مکلفیم این را حفظش کنیم. (صحیفه امام، ج 12، ص 379)
84- آیا ما می‌توانیم نوکر و اسیر آمریکا و دولتهای کافر شویم تا بعضی چیزها ارزان شود و شهید و مجروح ندهیم؟! هرگز، ملت زیر بار این ننگ نخواهد رفت و تن به این ذلت نخواهد داد. ملت ایران در مقابل آمریکا می‌ایستد و به امید خداوند پیروز است. (صحیفه امام، ج 17، ص 35)
85- شما توقع نداشته باشید که آنها از ما تعریف کنند. اگر آنها از من طلبه و شما تعریف می‌کردند، ساقط می‌شدیم. ملتها با شما هستند. (صحیفه امام، ج 17، ص 35)
86- حکومت محرومان این خاصیت را دارد که امروز اگر رئیس جمهور آمریکا باید این‌جا بخواهد به یک نفر از کارمندی‌های اداره، دولت ما یک درشتی بکند یک سیلی می‌خورد. (صحیفه امام، ج 18، ص 30)
87- امروز خاصیت حکومت محرومین این است که خوف به دلشان راه نمی‌دهند. (صحیفه امام، ج 18، ص 30)
88- ما نه از جنگ سیاسی او واهمه داریم و نه از اقتصادی. بلکه اعتقاد داریم که جنگ سیاسی حتماً به ضرر آمریکاست و جنگ اقتصادی به ما ضرری نمی‌رساند. (صحیفه امام، ج 11، ص 86)
89- دولت آمریکا این است که دارید می‌بینید که مظلوم را در هر جا پیدا می‌کند پوست می‌کند. هر جا بتواند می‌رود و بمب سرشان می‌ریزد. هرچه بتواند ذخیر ملتها را می‌برد. (صحیفه امام، ج 11، ص 303)
90- رابطه بین یک ملت به پا خاسته برای رهایی از چنگال چپاولگران بین‌المللی با یک چپاولگر عالَمخوار، همیشه بر ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. (صحیفه امام، ج 12، ص 233)
91- با اتکال به خداوند تعالی و حفظ وحدت کلمه مهیا باشید برای رودرویی دشمنان اسلام و دشمنان مستضعفین؛ شما به خواست خدای تعالی پیروز هستید و بر مشکلات غلبه خواهید کرد. (صحیفه امام، ج 12، ص 233)
92- تا آخر ایستاده‌ایم و با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. (صحیفه امام، ج 19، ص 95)
93- مادامی که روابط ما با خدای تبارک و تعالی محکم است، کسی نمی‌تواند به ما آسیب برساند. و شما این مطلب را حفظ کنید. (صحیفه امام، ج 19، ص 95)
94- این جا کشور اسلام است. این جا نه کرملین قابل این است که ذکری ازش بشود و نه کاخ سیاه؛ این جا کشور رسول خداست، این جا کشور حضرت صادق است، این جا پاسدارهای ما شرافت دارند بر کاخ‌نشینها، این جا بسیجیهای ما و امت ما شرافت دارند بر تمام کاخ نشینهای عالم و همه کسانی که ادعای پوچ خودشان را می‌کنند و گمان می‌کنند که باید عالم پیش آنها خاضع باشد. (صحیفه امام، ج 20، ص 160)
95- یک جریانی در کار است که آن جریان انسان را از این معنا می‌ترساند که بخواهد به طور خزنده این کشور را باز هل بدهد طرف آمریکا؛ بخواهند از این راه پیش بروند. (صحیفه امام، ج 14، ص 437)
96- برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. (صحیفه امام، ج 14، ص 440)
97- ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم. ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم؛ مکلفیم شرعاً؛ همان‌طور که پیغمبر می‌کرد؛ همان طور که حضرت امیر می‌کرد. (صحیفه امام، ج 15، ص 16)
98- آمریکا منزوی شد. میزان ملتهاست؛ شما سرنیزه را از روی ملتها بردارید و مردم را آزاد بگذارید ببینید کی منزوی است. (صحیفه امام، ج 13، ص 277)
99- گمان می‌کنند اگر هجومی به ایران بشود ایران صدمه به آن وارد می‌شود. ایران یک موجود الهی است که هیچ چیز او را صدمه نخواهد زد. (صحیفه امام، ج 13، ص 278)
100- ملتی که منزوی بشود، می‌تواند ترقّی کند، مترقّی می‌شود. (صحیفه امام، ج 13، ص 312)
101- تا ارتباطتان را از دنیا قطع نکنید – این ارتباطی که شما را به انزوای حقیقی می‌کشد – نمی‌توانید خودتان اهل صنعت بشوید و نمی‌توانید مملکت‌تان صنعتی بشود، نمی‌توانید مستقل باشید و نمی‌توانید آزاد باشید. این انزوا از نعمتهای بزرگ خداست. (صحیفه امام، ج 13، ص 314)
102- ما در آن قضیه سابق هم کوشش می‌کردیم که این معنا که نمی‌شود با دولت درافتاد، این را بشکنیمش. (صحیفه امام، ج 13، ص 314)
103- این حقیقتی است که ملت ما به انقلاب عادت کرده‌اند و امروز همه انقلابی و آماده شهادت هستند. من جداً اعلام می‌کنم که ما می‌توانیم به آسانی در برابر تجاوز آمریکا بایستیم. آمریکا ممکن است ما را شکست دهد ولی نه انقلاب ما را و به همین دلیل است که من به پیروزی خودمان اطمینان دارم. (صحیفه امام، ج 12، ص 36)
104- آزادی و جمهوری اسلامی برقرار شده اما استقلال کامل نیازمند قطع وابستگی به شرق و غرب است و آن هم هدفی است که ما به آن خواهیم رسید. (صحیفه امام، ج 12، صص 36 و 37)
105- خود محمدرضا گفت که لیست وکلا از سفارت می‌آمد و ما باید این لیست را همان طوری که آنها نوشتند، عمل بکنیم. (صحیفه امام، ج 13، ص 305)
106- این مستضعفان جهان! برخیزید و هم پیمان شوید و ستمگران را از صحنه برانید؛ که زمین از خداست و وارث آن مستضعفانند. (صحیفه امام، ج 11، ص 376)
107- چرا گوشمان نمی‌شنود یک وقت از آقای پاپ که طرفداری مظلومینی که مال ایران هست، یا افرادی که در خود مملکت آمریکا هست و تحت ظلم و شکنجه هستند، یک بازخواستی نمی‌کند؟ (صحیفه امام، ج 13، ص 70)
108- ما در مقابل آمریکا ایستاده‌ایم تا آخر، و نخواهیم گذاشت آمریکا بازبرگردد، یا آن اشخاصی که تبع او هستند برگردند. و ملت ما تا آخر نَفَس برای دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد رفت. (صحیفه امام، ج 13، ص 71)
109- ما آنهایی که تشتت ایجاد می‌کنند در ایران به جای خودشان نشانده‌ایم و می‌نشانیم. سایر ممالک اسلامی هم مکلف‌اند به این که آنهایی که برخلاف اسلام، برخلاف دستور قرآن، برخلاف دستورات نبیّ اسلام ایجاد تشتت می‌کنند، آنها را بگیرند و بیرون کنند و از بین ببرند. (صحیفه امام، ج 13، ص 343)
110- هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی به پا خیزید و مقدرات خود را به دست گیرید، تا کی نشسته‌اید که مقدرات شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ (صحیفه امام، ج 15، ص 59)
111- تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و برای نجات قدس از اسلحه گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی‌امان داده و شاهد قتل عامها باید بود؟ (صحیفه امام، ج 15، ص 60)
112- بیدار بشوید، برخیزید از جا. ای مستضعفین جهان! برخیزید و در مقابل ابرقدرتها بایستید که اگر ایستادید، اینها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. (صحیفه امام، ج 16، صص 37 و 38)
113- اگر خدا را نصرت بکنید، نصرت خدا به نصرت دین اوست، به نصرت بندگان اوست، به نصرت مظلومین است. شما باید بایستید در مقابل ظالمها و داد مظلومین را از آنها بخواهید. (صحیفه امام، ج 16، ص 37)
114- اگر امروز دولتهای منطقه با سلاح نفت و سلاح گرم در مقابل این جنایتکاران بایستند، مسأله اسرائیل و پس از آن آمریکا و هر قدرتمند چپاولگر دیگر حل می‌شود. (صحیفه امام، ج 16، ص 363)
115- ملتها خوف نداشته باشند که آمریکا چه می‌کند، اینها طبل توخالی هستند، فریاد می‌زنند و عمل نمی‌کنند. شما ببینید آمریکا راجع به تروریستها که همه و ما با آن مخالفیم چه گفت و چه کرد. (صحیفه امام، ج 19، ص 320)
116- آمریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسرجهان را به آتش کشیده و هم‌ پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می‌شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند. (صحیفه امام، ج 21، ص 398)
117- ما مفتخریم که دشمن ما صدام عفلقی است که دوست و دشمن او را به جنایتکاری و نقض حقوق بین‌المللی و حقوق بشر می‌شناسند و همه می‌دانند که خیانتکاریِ او به ملت مظلوم عراق و شیخ‌نشینان خلیج، کمتر از خیانت به ملت ایران نباشد. (صحیفه امام، ج 21، ص 398)

 

گردآوری و تدوین مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت؛ (1390)، سیره‌ سیاسی حضرت امام خمینی (رحمه‌الله)، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ اول

دیدگاه شما
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

© تمامی حقوق متعلق به وب سایت نرم افزاری هف شنبه می باشد