پیامک ولادت امام رضا علیه السلام -2
۰ نظر پیامک

| پیامک ولادت امام رضا علیه السلام -2

اذن دخول تو بود نام علمدار حسین
بهر اذان صبح تو علی اکبر آمده
خادم افتخاریت حضرت جبریل امین
تا که شود خاک رهت کوکب و اختر آمده
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

قلبم شده مریض و بیمار لاعلاجم
پشت ضریح فولاد دلبسته ی شفایم
ای مهربان امامم محتاج یک سلامم
برمن نگاه لطفی من عبد بی نوایم
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

سنگ زیر پای تو لعل بدخشان می شود
خار، با فیض نگاهت سرو بستان می شود
گر نسیمی از کویت وزد سوی جحیم
دود آن عود و شرارش برگ ریحان می شود
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

زخم بی داروی جان و درد بی درمان دل
هر دو با خاک سر کوی تو درمان می شود
غم ندارم گر مرا در آتش دوزخ برند
چون برم نام تو را آتش گلستان می شود
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

گردش چشم تو را نازم که با ایمای آن
نقش شیر پرده ناگه شیر غران می شود
ناز بر فردوس آرد فخر بر رضوان کند
هر که یک شب در خراسان تو مهمان می شود
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

مور اگر یک دانه با لطف تو گیرد در دهن
بی نیاز از خرمن زلف سلیمان می شود
در کنار حوض صحن تو که رشک کوثر است
زنگی ار صورت بشوید ماه کنعان می شود
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

هر که از مهمان سرایت لقمه ای گیرد به دست
مهر در دستش کم از یک قرصه نان می شود
وانکه خوابش می برد در پشت دیوارت شبی
ماه در بزمش کم از شمع فروزان می شود
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

خورشید آسمان ها در پیش گنبد او
رنگی ندارد آن جا چیزی شبیه فانوس
رویای نا تمامم ساعات در حرم بود
باقی عمرم اما افسوس بود و کابوس
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

طوف قبرش بسکه عزت پروراست
بر تر از هفتاد حج اکبر است
هر که از جان زائر کوی رضاست
فاش می گویم که زوار خداست
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

صد بار اگر به دست کریمش طمع کنیم
باز از کرم نگاه رئوفانه مى‏کند
از شمع جمع جان فنا گشتگان عشق
ما را نگاه صبح تو پروانه مى‏کند
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

هرگاه نوکر تو نفس از جگر زند
دل در هواى شوق لقاى تو پر زند
دلها چه در حریم تو ره یافت بى شمار
آنجا که پر گشاید و جبرئیل در زند
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

جان را جمال جلوه جانان جلا دهد
آن دم که دیده را به نگاهى صلا دهد
هرکس که دوست داشتنى‏تر شود به او
وى را به راه و رسم محبت بلا دهد
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

بعد از دعا و خواهش تعجیل در ظهور
تنها دعا و آرزوى ما شهادت است
این نو رسیده زاده باب الحوائج است
حاجت بخواه جشن بزرگ ولادت است
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

اى به سریر ارتضا ضابطه رضا، رضا
اى به رضاى تو رضا در دو سرا خدا، رضا
اى به شهادت کرم حجت حى ذوالنعم
اى به روایت قلم تعز من تشا، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

اى به مشیت قدر زینب لوح بندگى
اى به قضاوت قضا حاکم بر قضا، رضا
اى به صحیفه زمان مطلع شعر شاعران
اى به حروف ابجدى واژه پر بهار، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

تو مظهر درایتى، مکمل ولایتى
سمبل هر حکایتى به بخشش و سخا، رضا
تو ضامن شفاعتى که از ضمانت تو حق
عفو کند گناه ما به موقع جزا، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

تو هفتمین ودیعه خدا به نص کوثرى
که فخر بر تو مى کند سیده النساء، رضا
ز بعد حضرت بتول که هست بضعه رسول
پاره تن فقط تویى به ختم الانبیا، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

لواى صلح مجتبى داده خدا بدوش تو
که در قعود تو بود قیام کربلا، رضا
عصاره عبادت سید ساجدین تویى
که از قیام تو بود قیام ما به پا، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

زنده ز علم تو بود مکتب باقرالعلوم
که از تو گشته منجلى علوم ماسوا، رضا
به فقه و دانش و اصول تویى به ملک این جهان
رمز بقاى مذهب و مکمل ولا، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

تاج ولایت به سر، موسى جعفرت پدر
که صد کلیم بر درت ستاده با عصا، رضا
تویى رئوف میزبان که با ورود میهمان
به خنده لعل لب کنى بسان عنچه وا، رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

 

اى پور شاه لافتى
مولا على موسى الرضا
فرزند بیت هل اتى
مولا على موسى الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

اى کعبه دلهاى ما
مولا على موسى الرضا
ذکر لب ارض و سما
مولا على موسى الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

دل بر تو بستم از ازل
از این و آن ببریده ام
اندر میان دلبران عشق تو را بگزیده ام
زیرا به درگاه تو من
دریاى رافت دیده ام
اى هشتمین مولاى
مولا على موسى الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

بسپرده ام دل را به تو
من عاشق دلداده ام
اسب دلم را با شعف
تا آستانت رانده ام
اندر شدائد بى ریا
مولاى خود را خوانده ام
شاهنشهى و من گدا
مولا على موسى الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

عاقل ندانم دلبرا
هر کس نشد دیوانه ات
عارف ندانم سرورا
هر کس نشد پروانه ات
خواهم نشینم سالها
چون گرد بر کاشانه ات
کن گوشه چشمى به ما
مولا على موسى الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

هر دم به باغ آرزو
شوق وصالت سرزند
هر لحظه این شیدا دلم
همچون کبوتر پر زند
شاید که یک بوسه لبم
بر پاى آن دلبر زند
اى نور چشم مصطفى
مولا على موسى الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

عشق جمال بوالحسن
تابد ز بام سینه ام
من این پسر را چون پدر
باب الحوائج دیده ام
بنگر دل آشفته را
چون واله دیرینه ام
اى قبله حاجات ما
مولا على موسى الرضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

هشتمین حجت خدا اینجاست
قبله هفتمین رضا اینجاست
هر چه خواهى بخواه از این درگاه
منبع رحمت خدا اینجاست
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

بهتر از روضه بهشت برین
روضه شاه دین رضا اینجاست
نور چشمان موسى جعفر
گل گلزار مرتضى اینجاست
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

اگر اژدها کرد موسى عصا را
رضا این عمل بى عصا مى کند
کند زنده در پرده تصویر شیران
ببین پور موسى چه ها مى کند
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

اگر آهویى را به دامى ببیند
ز دام بلایش رها مى کند
بود او طبیبى که بى نسخه درمان
ز ما دردها را دوا مى کند
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

اى نور خدا ماه هدى مظهر داور
سلطان جهان کهف امان شاه مظفّر
از کعبه تو عرش مجید است منوّر
جبریل امین تاج غلامى تو برسر
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

شد پاس درت فخر ملائک همه یکسر
هم رشک جنان روضه تو اى مَه انور
ربّ ارنى گو به خدا موسىِ عِمران
اندر هوس جلوات اى ماه بدخشان
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

از مهر تو گر دم نزم مهر که جویم
رو سوى تو ناورده نمایم به که رویم
شدپاس درت فخرملائک همه یکسر
هم رشک جنان روضه تو اى مه انور
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

در قطره جود و کرمت بحر چه باشد
در تابش وجهِ قمرت بدر چه باشد
در جلوه نور نظرت فجر چه باشد
در شمّه بخشش ز کَفَت اَبر چه باشد
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

باز عنایت شده لطف خدا
باز شدم زائر کوی رضا
همچو کبوتر به سویش پر زدم
در حرم و روضه ی مولا رضا
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد
 

دلبری دارم که از صاحب دلان دل می برد
غمزه ای مشکل گشا دارد که مشکل می برد
گر نقاب از چهره گیرد آن نگار نازنین
پرتو رخساره اش دلهای مایل می برد
میلاد امام رضا مبارک باد
 

بر روی رضا شمس امامت صلوات
بر شافع ما روز قیامت صلوات
در شام ولادتش که شادند همه
بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات
میلاد امام رضا مبارک باد
 

یا رضا جان کن مدد بر خوانِ تو مهمان منم
در شبِ میلادِ تو دلْ‌تشنه‌ی درمان منم
دست من از عیدی لطف و شفاعت خالی است
پادشاهی من گدایم، دست بر دامان منم
میلاد امام رضا مبارک باد
 

ما دولت تسلیم و رضا می طلبیم
راهی سوی اقلیم بقا می طلبیم
اندر دو جهان ، عزت و اقبال و نجات
از فیض ولایت رضا می طلبیم
میلاد امام رضا مبارک باد
 

منبع: راسخون
 

دیدگاه شما
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی