تایپ سه عدد کسری در ویندوز

تایپ سه عدد کسری در ویندوز

با این روش می توانید خیلی راحت وبدون نیاز به هیچ برنامه خاصی و فقط با استفاده از کیبورد 3 عدد کسری یعنی ¾ , ½ , ¼ را در هر جایی از محیط ویندوز تایپ کنید.

برای وارد کردن اعداد کسری ¾ , ½ , ¼ که در کیبوردهای کامپیوتر وجود ندارد ، کافی است به ترتیب کلیدهای ترکیبی Alt+0190 , Alt+0189 , Alt+0188 را وارد کنید.

بدین منظور ابتدا Alt را گرفته وسپس 4 رقم بعدی را وارد کنید.

نکته: برای تایپ کردن حتما باید از قسمت Numeric Pad  که در سمت راست کیبورد قرار دارد استفاده نمایید.

کلمات کلیدی: ,